Materiały projektowe

Ginące zawody rzemieślnicze w powiecie Oberhavel w liczbach