Materiały projektowe

Kształcenie zawodowe, uznawalność nauczania/uczenia się w kontekście ginących zawodów na Litwie

Kształcenie zawodowe, uznawalność nauczania/uczenia się w kontekście ginących zawodów na Litwie. Ocena kompetencji i kwalifikacji. Ocena i uznawanie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Najpopularniejsze rzemiosła na Litwie. Programy szkoleniowe zajmujące się ginącymi zawodami na Litwie.