Materiały projektowe

Kompendium wiedzy o organizacji szkoleń w wybranych zawodach ginących - wersja angielska

Knowledge compendium on organisation and conducting trainings in chosen disappearing professions https://www.slideshare.net/ECKiW/knowledge-compendium-on-organisation-of-trainings-in-chosen-disappearing-professions

Kompendium wiedzy o organizacji szkoleń w wybranych zawodach ginących

Kompendium wiedzy o organizacji i prowadzeniu szkoleń w wybranych zawodach ginących: kowal, kołodziej, tkacz, piekarz/cukiernik wyrobów tradycyjnych wraz z przykładami dobrych praktyk, analizą sytuacji rzemieślników oraz systemu kształcenia zawodowego w Polsce, Niemczech i na Litwie. Materiał ten stanowi usystematyzowanie wiedzy w dziedzinie organizacji szkoleń w ginących zawodach i dydaktyczne wsparcie w procesie szkolenia młodych rzemieślników.

Download file: kompendium.pdf