Apie Projektą

Tarptautinės partnerystės projekte "Nykstantys amatai Europos darbo rinkoje" dalyvauja profesinio mokymo  įstaigų mokiniai ir absolventai iš Lenkijos, Lietuvos ir Vokietijos. Projekto tikslas - gerinti jaunų žmonių įsitvirtinimą darbo rinkoje, naudojant inovacijas ir  populiarinti nykstančias profesijas bei tradicinius amatus. Projektu siekiama skatinti jaunimą mokytis nykstančių profesijų ir amatų, kelti savo kvalifikaciją, reklamuoti ir puoselėti tradicinius amatus ir regioninę kultūrą tarptautiniame lygmenyje, tobulinti verslumo įgūdžius, skatinti kurti nuosavą verslą, gaminti tradicinius produktus ir teikti tradicines paslaugas. Bendradarbiauti su amatininkais, verslininkais, amatų rūmais ir kitomis įstaigomis, ruošti metodinę mokymo medžiagą, organizuoti mokymus, populiarinti nykstančius amatus savo šalyse. Projekto metu organizuojami mokymai prisidės prie nykstančių amatų išsaugojimo ateinančioms kartoms. 

Projekto partnerių dalyviai dalinsis patirtimi, analizuos ir stėbės nykstančių amatų specialistų rengimo situaciją savo šalyse.  

Projekto rezultatai, parengta metodinė medžiaga ir gerosios praktikos idėjos suteiks galimybę gerinti ir skatinti nykstančių amatų specialistų rengimą ES šalyse.