Szczegóły: Twórca ludowy, plamy wileńskie

Twórca ludowy, plamy wileńskie

Wyplatanie palm wileńskich

Powrót