Międzynarodowe szkolenie w ginących zawodach 2019-04-16 11:00:37

51 uczestników projektu, w tym 45 podopiecznych kształcących się w szkołach zawodowych i 6 pracowników z organizacji partnerskich projektu: Landkreis Oberhavel, Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa oraz ECKiW OHP w Roskoszy szkoliło się w ginących zawodach. Młodzież, po przygotowaniu językowo-kulturowym, utworzeniu indywidualnych planów działania i ukończeniu kursu przedsiębiorczości w swoich krajach, przyjechała do ECKiW OHP aby na terenie wioski ginących zawodów w Roskoszy kształcić się w wybranym zawodzie ginącym: piekarz/cukiernik wyrobów tradycyjnych, tkacz, kowal i kołodziej.

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych rzemieślników pracujących w ginących zawodach. Po części wprowadzającej i omówieniu zasad BHP realizowane były zajęcia praktyczne dobrane w oparciu o wypracowany podczas trwania projektu moduł szkoleniowy. Program szkoleń był bardzo różnorodny i intensywny, w sumie zrealizowano 96 godzin szkoleniowych. Młodzież poznała m.in. historię wybranego zawodu ginącego, zapoznała się z maszynami i narzędziami charakterystycznymi dla wyposażenia poszczególnych warsztatów. Młodzi tkacze uczyli się zakładać osnowy i tkać na krosnach, kołodzieje wykonywali elementy kół drewnianych oraz wyroby z drewna codziennego użytku, piekarze i cukiernicy ręcznie wyrabiali i formowali ciasto, uczyli się przygotowywać zakwas chlebowy, rozpalać tradycyjny piec chlebowy, w którym wypiekali różnego rodzaju chleby i bułeczki a kowale ręcznie wykuwali różnego rodzaju wyroby artystyczne, podkowy, poznali także zasady podkuwania koni.

Wieczorami młodzież spędzała czas na zajęciach integracyjnych, rekreacyjno-sportowych i międzykulturowych. W czasie wolnym od zajęć uczestnicy zwiedzili stadninę koni w Janowie Podlaskim, Łazienki, Stare Miasto i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uczestnicy nabyli podstawy teorii oraz wiele umiejętności praktycznych w ginących zawodach, które wraz z wytworzonymi przez siebie produktami mogli zaprezentować, opowiadając o zdobytym doświadczeniu podczas „Dnia Otwartego wioski ginących zawodów”. Szkolenie zakończyło się pozytywnie złożonym egzaminem sprawdzającym przed Komisją egzaminacyjną z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej. Podczas oficjalnego podsumowania szkolenia młodzież odebrała z rąk Dyrektora ECKiW OHP certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Ostatniego dnia pobytu dokonano ewaluacji końcowej, podczas której młodzież entuzjastycznie wypowiadała się o swoim udziale w projekcie, organizacji i prowadzeniu zajęć a także deklarowała chęć udziału w podobnych działaniach w przyszłości.

Uczestnicy szkolenia nabyli dodatkowe kompetencje w zawodzie ginącym, doświadczenie i motywację do pracy, współpracy w międzynarodowym środowisku i budowaniu dialogu międzykulturowego oraz wzmocnili swoje umiejętności językowe i kulturowe co sprawiło, że stali się bardziej interesujący dla potencjalnych pracodawców. Młodzież podczas realizacji szkoleń w zawodach ginących miała zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie ECKiW OHP w Roskoszy, była ubezpieczona na czas szkolenia, otrzymała ubranie ochronne i korzystała z pośrednika językowego.

Zobacz galerię

Powrót