I międzynarodowe spotkanie projektowe 2018-02-22 21:25:37

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich z Polski, Niemiec i Litwy. Miało ono na celu szczegółowe ustalenie wszelkich kwestii formalnych, logistycznych, merytorycznych i finansowych związanych z realizacją projektu. Uczestnicy przybliżyli działalność swoich organizacji, ECKiW OHP w Roskoszy opowiedziało o własnych doświadczeniach w zakresie szkolenia w ginących zawodach i zaprezentowało warsztaty ginących zawodów, znajdujące się na terenie jednostki. Ważnym aspektem omawianych zagadnień było m.in.: zarządzanie projektem, podział zadań w partnerstwie, harmonogram, budżet, międzynarodowe spotkania projektowe, mobilność uczestników, koszty zarządzania projektem, rezultaty projektu, sprawozdawczość, dokumentacja, monitoring, ewaluacja, promocja i upowszechnianie rezultatów, zadania do realizacji do kolejnego spotkania projektowego.

W dalszej części spotkania partnerzy udali się z wizytą do władz samorządowych.  W Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej nasi goście zostali serdecznie przyjęci przez Starostę bialskiego, Pana Mariusza Filipiuka. Następnie przedstawiciele organizacji partnerskich odwiedzili Urząd Miasta Biała Podlaska, gdzie zostali przywitani przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Pana Dariusza Stefaniuka. W rozmowach z przedstawicielami lokalnych władz uczestnicy spotkania podzielili się swymi spostrzeżeniami dotyczącymi zawartego partnerstwa oraz realizowanego projektu a także dyskutowano na temat edukacji zawodowej i spraw społecznych w Polsce, na Litwie i w Niemczech.

Ponadto delegacja z Niemiec i Litwy miała możliwość zwiedzenia jednej z bialskich szkół zawodowych, z którą współpracuje ECKiW OHP w Roskoszy, po której oprowadził gości Dyrektor bialskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Pan Henryk Zacharuk. Wieczorem partnerzy spotkali się z wychowankami ECKiW OHP na wspólnej wieczerzy wigilijnej, zorganizowanej w Internacie Centrum w Białej Podlaskiej.

Zobacz galerię

Powrót